Keo Chống dột Awning Sealant

Là loại keo có chất kết dính tuyệt vời dùng để trám trét thông dụng trong nhà và ngoài trời, mái tôn , máng xối...
0,00 ₫

Keo Chống dột Awning sealnt Là loại keo có chất kết dính tuyệt vời dung để tram trét thong dụng trong nhà và ngoài trời. Keo được công thức đặt biệt tạo sự bám dính bề mặt trong khi lỏi keo vẫn mềm không khô và đàn hồi

Lý tưởng sử dụng cho Contaner, Mái nhà, cửa sổ. tường ngoài trời và hàn cửa .v.v.vv.Kết dính tuyệt vời trên kẽm , Kính, Gổ, kim loại, gốm, đá sứ.vvv..vv.v.

Preset Color